Avatar
Phattrien

0 Following 0 Followers
1
Nhà phát triển web tốt nhất phát triển trên cả phần mềm máy khách và máy chủ, với các khả năng như tạo prototype nhanh, viết ứng dụng web, hiểu rõ các khía cạnh công nghệ mới, …
1
Phát triển web hiện đại xây dựng web của tương lai theo các tiêu chuẩn để web tốt hơn, dựa trên những điều cụ thể giúp vượt lên hơn cả thiết kế web.
1
Phát triển web & Ứng dụng dựa trên di động để có web hiện đại với các đặc trưng như đáp ứng, web API, dễ dàng SEO, …