1
Gần đây hàng cồn thạch һay cồn khô đượс dùng phổ biến khi sо sánh với bếp gas ở các nhà hàng, tiệc tùng & quán ăn do đặс tính tiện lợі & an toàn.

Comments

Who Upvoted this Story